Distàncies i desnivells Relleus

Mentre us prepareu les malles, perruques, pintures i imperdibles per aguantar-ho tot, us passem les distàncies i desnivells. 🙂