Distàncies, desnivells i notes dels traçadors

Hem actualitzat la informació dels 2 dies d’osona amb les distàncies i desnivells de tots els circuits.
També hi trobareu les descripcions de les zones de competició i cartografia per part dels traçadors.